So sánh sản phẩm

Lọc

Que Hàn - Dây Hàn - Thuốc Hàn

Khoảng giá

 • Thuốc hàn Camel CM600

  Thuốc hàn Camel CM600

                                                          THUỐC HÀN CAMEL CM600   TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn: AWS A5.17 F6A2-EL12 ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: -        Thuốc hàn hồ quang chìm Camel CM600 được sản xuất …

  Liên hệ

 • Thuốc hàn Camel CM185

  Thuốc hàn Camel CM185

                                                          THUỐC HÀN CAMEL CM185 TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn: AWS A5.17,  F7A0-EL12 và AWS A5.17 F7A2EM12K ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: -        Thuốc hàn hồ quang chìm Camel …

  Liên hệ

 • Thuốc hàn CAMEL CM143

  Thuốc hàn CAMEL CM143

                                                        THUỐC HÀN CAMEL CM143 TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn: AWS A5.17 F6A2-EL12 và AWS A5.17 F7A2-EM12K ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: -        Thuốc hàn hồ quang chìm Camel …

  Liên hệ

 • Dây hàn Tự động EM12K - Ø 2.4/ 3.2/ 4.0mm

  Dây hàn Tự động EM12K - Ø 2.4/ 3.2/ 4.0mm

                                                                                               EM-12K DÂY HÀN SAW TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3223:2000. -        Quy chuẩn Việt Nam: QCVN …

  Liên hệ

 • Dây hàn Tự động EL12 - Ø 2.4/ 3.2/ 4.0mm

  Dây hàn Tự động EL12 - Ø 2.4/ 3.2/ 4.0mm

                                                                                                      EL-12 DÂY HÀN SAW   TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3223:2000. -        Quy chuẩn Việt Nam: QCVN …

  Liên hệ

 • Dây hàn MIG INOX GM308L - Ø 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.2/ 1.6mm

  Dây hàn MIG INOX GM308L - Ø 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.2/ 1.6mm

                                                              GM-308L  Dây hàn INOX   TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn Mỹ : AWS ER308 ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: -        GM - 308 là loại dây hàn có hàm lượng Carbon thấp, …

  Liên hệ

 • Dây hàn CO2 MIG/ MAG lõi thuốc KF-71T - Ø 1.2/ 1.6mm

  Dây hàn CO2 MIG/ MAG lõi thuốc KF-71T - Ø 1.2/ 1.6mm

                                                                                                            KF-71T DÂY HÀN LÕI THUỐC TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN:  -        Tiêu chuẩn tương đương: AWS A5.20 E71T-1 ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG …

  Liên hệ

 • Dây hàn CO2 MIG/ MAG GEMINI 70S - Ø 0.8/ 0.9/1.0/ 1.2/ 1.6mm

  Dây hàn CO2 MIG/ MAG GEMINI 70S - Ø 0.8/ 0.9/1.0/ 1.2/ 1.6mm

                                                                                                GM-70S DÂY HÀN MIG/MAG TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3223:2000, -        Quy chuẩn Việt Nam: QCVN …

  Liên hệ

 • Que hàn đắp GH600 - Ø 4.0

  Que hàn đắp GH600 - Ø 4.0

                                                                          GH - 600 QUE HÀN ĐẮP ĐỘ CỨNG CAO       TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn Nhật: JIS DF2B-600-B ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: -        Que hàn đắp phục …

  Liên hệ

 • Que hàn đặc chủng GL78 - Ø 3.2/ 4.0mm

  Que hàn đặc chủng GL78 - Ø 3.2/ 4.0mm

                                                                                             GL-78 QUE HÀN THÉP CARBON THẤP   TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3223–2000 E513B. -        Quy chuẩn Việt Nam: …

  Liên hệ

 • Que hàn đặc chủng GL52 - Ø 3.2/ 4.0mm

  Que hàn đặc chủng GL52 - Ø 3.2/ 4.0mm

                                                                                 GL-52 QUE HÀN THÉP CARBON THẤP  TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3223–2000 E513B. -        Quy chuẩn Việt Nam: QCVN …

  Liên hệ

 • Que hàn thường GL26 - Ø 2.5/ 3.2/ 4.0mm

  Que hàn thường GL26 - Ø 2.5/ 3.2/ 4.0mm

                                                                                      GL-26 QUE HÀN THÉP CARBON THẤP  TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn Mỹ AWS E6013 -        Quy chuẩn Đăng kiểm: QCVN …

  Liên hệ

 • Que hàn TIG INOX - GM - ER308L - Ø 1.6/ 2.0/ 2.4/ 3.2 mm

  Que hàn TIG INOX - GM - ER308L - Ø 1.6/ 2.0/ 2.4/ 3.2 mm

                                                                                                ER308L QUE HÀN TIG INOX ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: -        Que hàn TIG ER308L có hàm lượng Carbon thấp, làm giảm khả năng khuyếch tán cacbua giữa các …

  Liên hệ

 • Que hàn Inox GEMINI G308 - Ø2.0/ 2.5/ 3.2/ 4.0 mm

  Que hàn Inox GEMINI G308 - Ø2.0/ 2.5/ 3.2/ 4.0 mm

  TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Quy chuẩn Việt Nam: QCVN: 21:2010/BGTVT-D308 -        Tiêu chuẩn Mỹ ASME/AWS: E308–16 -        Tiêu chuẩn Nhật JIS: D308–16   ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: -        G - 308 thích hợp dùng hàn cho thép …

  Liên hệ

 • Que hàn chuyên dụng Đóng Tàu & Kết Cấu Thép KT6013 - Ø 3.2/ 4.0mm

  Que hàn chuyên dụng Đóng Tàu & Kết Cấu Thép KT6013 - Ø 3.2/ 4.0mm

  KT- 6013 QUE HÀN THÉP CARBON THẤP   TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN: 3223-2000-431R. -        Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 21:2010/BGTVT-MW1 -        Tiêu chuẩn Mỹ: ASME/AWS E 6013 -        Tiêu chuẩn …

  Liên hệ

 • Que hàn thường KT421- Ø2.5/ 3.2/ 4.0 mm

  Que hàn thường KT421- Ø2.5/ 3.2/ 4.0 mm

  TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: -        Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN: 3223-2000-431R. -        Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 21:2010/BGTVT-MW2 -        Tiêu chuẩn Mỹ: ASME/AWS E 6013 -        Tiêu chuẩn Nhật:  JIS  D4313 ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG …

  Liên hệ

Chat Facebook